Projekt „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”

image_pdfimage_print

Logotypy - te same co na plakacie poniżej

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 1 marca 2021 rok,  planowany termin zakończenia realizacji projektu to 28 luty 2023 rok.

Projekt skierowany jest do:

 • Kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • Osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodziny.

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań:

1. Szkolenie dla kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka:

 • Szkolenie przewidziane jest dla 10 uczestniczek/uczestników i obejmuje 100 godzin szkoleniowych i 10 godzin warsztatów z rodzinami zastępczymi.
 • Rekrutacja do szkolenia trwa od 1 marca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku
 • Szkolenie odbędzie się od 1 września 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.

 

2. Szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą:

Szkolenia podzielono na dwa cykle. Jeden cykl przewidziany jest dla 14 uczestniczek/uczestników i obejmuje 32 godziny szkolenia.

 

Informacje dotyczące pierwszego cyklu:

 • Rekrutacja do szkolenia trwa od 1 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku       
 • Szkolenie odbędzie się od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku.

 Informacje dotyczące drugiego cyklu:

 • Rekrutacja do szkolenia odbędzie się od 1 kwietnia 2022 roku do 31 maja 2022 roku
 • Szkolenie odbędzie się od 1 września 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Ważna informacja!
Dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych uczestniczących w szkoleniach zostanie zagwarantowana opieka animatora oraz obecność i pomoc asystenta osób niepełnosprawnych!

 

3. Program wsparcia dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin.

Program wsparcia podzielono na dwie edycje. Jedna edycja przewiduje uczestnictwo 20 osób, to jest 10 dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz 10 rodziców.

Program obejmuje następujące działania:

 • Porady prawne
 • Pomoc psychologiczna
 • Grupowe zajęcia przeprowadzane przez psychologa
 • Pomoc terapeuty uzależnień
 • Korepetycje dedykowane dzieciom i młodzieży do 18 roku życia z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Informacje dotyczące I edycji:

 • Rekrutacja do programu trwa od 1 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku    
 • Realizacja programu odbędzie się od 1 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku.

 Informacje dotyczące II edycji:

 • Rekrutacja do programu odbędzie się od 1 kwietnia 2022 roku do 31 maja 2022 roku
 • Realizacja programu odbędzie się od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

Ważna informacja!   
Dla rodzin zostanie zapewniony transport do miejsc świadczonego wsparcia.

Warto wiedzieć!

 • Udział  w całym Projekcie jest bezpłatny.
 • Biuro Projektu znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego przy Alei Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków, pokój 6, 9.
  Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – przed budynkiem znajduje się elektryczny podjazd na wózki inwalidzkie. Budynek wyposażony jest w windę.
 • Rekrutacja odbywa się w Biurze Projektu.
 • Szkolenia odbywać się będą na terenie miasta Kraków.
 • Realizacja programu wsparcia odbędzie się w Skawinie przy ulicy Mikołaja Kopernika 13 w budynku, w którym znajduje się Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej PCPR w Krakowie. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada windę na parterze.

Łączna wartość Projektu wynosi: 396 250,00 złotych.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 336 812,50 złotych.

Wszystkich Państwa zainteresowanych wzięciem udziału w powyższym Projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod następującymi numerami telefonów: 12 397 95 74 lub 12 397 95 92 lub 12 210 09 76 wewnętrzny 27 lub osobistego stawiennictwa do Biura Projektu.

 

Plakat projektu:

Plakat projektu

Treść plakatu:
Powiat Krakowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”.
Celem projektu jest pozyskanie nowych oraz doskonalenie już istniejących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie projektu z UE: 336 812,50 PLN.
Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Logotypy na plakacie:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.