Ogłoszenia 2003

image_pdfimage_print

2003-04-24

OGŁOSZENIE – Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór kandydatów w roku 2011 na członków Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecanych zadań pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej.

więcej