Ogłoszenia 2010

image_pdfimage_print

2010-12-31

Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych – Poradnictwo dla uczestników Projektu „W stronę samodzielności” – SIWZ

więcej

2010-12-30

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych – Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

więcej

2010-12-29

Uchwała nr 209/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29.12.2010r.w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2010-12-21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych – Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. – SIWZ

więcej

2010-12-17

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu „SamoDZIELNI” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

więcej

2010-12-17

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu „SamoDZIELNI” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

więcej

2010-12-17

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu „SamoDZIELNI” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

więcej

2010-12-17

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu „SamoDZIELNI” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

więcej

2010-12-15

Uchwała Nr 227/15 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci.

więcej

2010-12-04

Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych – obsługa prawna projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – SIWZ

więcej