Ogłoszenia 2012

image_pdfimage_print

2012-12-20

Uchwała Nr 215/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2013 – 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

więcej

2012-12-20

Uchwała Nr 216/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2013 – 2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

więcej

2012-12-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych – SIWZ

więcej

2012-12-19

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 19.12.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2012-12-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych – SIWZ

więcej

2012-12-07

Ogłoszenie w sprawie realizalcji pilotazowego programu „Aktywny Samorząd”

więcej

2012-12-07

Informacja o wynikach naboru – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Starszy inspektor ds. zamówień publicznych 1/4 etatu

więcej

2012-12-07

Informacja o wynikach naboru Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

więcej

2012-11-15

Uchwała Nr 196/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 – 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej

2012-11-15

Uchwała nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.11.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 – 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2012-11-15

Uchwała Nr 198/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2013-2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

więcej

2012-11-15

Uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.XI.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013-2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2012-09-20

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 20.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2012-09-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2012-09-13

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.09.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2012-09-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2012-09-05

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs florystyczny dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2012-08-31

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 31.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2012-08-30

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.08.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2012-08-28

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 28.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs kulinarny „zdrowa dieta” dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej