Ogłoszenia 2012

image_pdfimage_print

2012-05-30

Uchwała nr 89/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30.05.2012 roku w sprawie realizacji w 2012 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji

więcej

2012-05-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 1 etat – od dnia 22.05.2012 roku do dnia 31.05.2012 roku do godz. 11.00

więcej

2012-05-02

Kraków 02.05.2012 r. – Zawiadomienie o wyniku postępowania – ZP-271-1-6/12

więcej

2012-05-02

Kraków 02.05.2012 r. – Zawiadomienie o wyniku postępowania – ZP-271-1-5/12

więcej

2012-04-26

Uchwała Nr 67/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26.04.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji

więcej

2012-04-26

Uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2012-04-24

Kraków 24.04.2012 r. – Zawiadomienie o wyniku postępowania – ZP-271-1-4/12

więcej

2012-04-06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2012-04-06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2012-04-05

ZP-271-1-2/12 – Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poradnictwo prawne.

więcej

2012-04-05

ZP-271-1-3/12 – Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – obsługa prawna.

więcej

2012-04-05

ZP-271-1-4/12 – Zawiadomienie o wyniku postępowania:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2012-03-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych – obsługa prawna projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2012-03-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2012-03-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2012-01-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na świadczenie usług psychologicznych – Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. – SIWZ

więcej