Ogłoszenia 2013

image_pdfimage_print

2013-12-19

Uchwała Nr 256/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

więcej

2013-12-19

Uchwała nr 257/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2013-12-16

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.12.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2013-12-12

Uchwała Nr 247/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – źrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

więcej

2013-12-07

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 20.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2013-11-07

Uchwała Nr 206/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej

2013-11-07

Uchwała nr 207/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. – w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert

więcej

2013-11-07

Uchwała Nr 208/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej

2013-11-07

Uchwała nr 209/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. – w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert

więcej

2013-08-27

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Krakowie informuje, że w dn. 27.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestnika projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej