Ogłoszenia 2013

image_pdfimage_print

2013-12-19

Uchwała Nr 256/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

więcej

2013-12-19

Uchwała nr 257/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2013-12-16

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.12.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2013-12-12

Uchwała Nr 247/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – źrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

więcej

2013-12-07

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 20.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2013-11-07

Uchwała Nr 206/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej

2013-11-07

Uchwała nr 207/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. – w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert

więcej

2013-11-07

Uchwała Nr 208/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej

2013-11-07

Uchwała nr 209/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. – w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert

więcej

2013-08-27

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Krakowie informuje, że w dn. 27.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestnika projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2013-08-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestnika projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2013-08-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2013-07-08

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 08.07.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs komputerowy dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

2013-07-02

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 02.07.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2013-06-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo – dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2013-06-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs komputerowy dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2013-06-18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „W stronę Samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2013-03-26

Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.06.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „W stronę Samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2013-03-21

Uchwała nr 61/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

więcej

2013-03-21

Uchwała Nr 60/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

więcej