Ogłoszenia 2014

image_pdfimage_print

2014-12-17

ZP-271-1-6/14 – Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2014-12-10

Uchwała Nr 250/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

więcej

2014-11-20

Uchwała Nr 232/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2015 do 31.12.2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

więcej

2014-11-12

Uchwała Nr 218/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12.11.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

więcej

2014-11-12

Uchwała Nr 219/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12.11.2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2014-10-16

Uchwała Nr 195/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16 paŸdziernika 2014r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.

więcej

2014-10-03

Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Krakowskiego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

więcej

2014-10-02

Uchwała Nr 184/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

więcej

2014-09-25

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia „Pro Familia” zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, które rozpoczną się 25 września 2014 r. w Krakowie. Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

więcej

2014-09-09

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KRAKOWIE insp. Dariusz Pocięgiel ORAZ DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE Grażyna Tajs – Zielińska zapraszają mieszkańców powiatu krakowskiego na debatę społeczną dotyczącą „Przemocy wobec dzieci”

więcej