Ogłoszenia 2015

image_pdfimage_print

2015-12-30

Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020

więcej

2015-12-21

ZP-271-1-5/15 – Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 21.12.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2015-12-17

Uchwała Nr 253/15 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci

więcej

2015-11-09

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

więcej

2015-11-04

Uchwała Nr 226/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2015-10-30

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

więcej

2015-06-29

ZP-271-1-4/15 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.06.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2015-06-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2015-06-11

Uchwała Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 116/2015 Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji

więcej

2015-06-11

Uchwała nr 116/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 czerwca 2015 roku – w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji.

więcej

2015-05-22

ZP-271-1-3/15 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.05.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

więcej

2015-04-29

Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji.

więcej

2015-04-29

Uchwała nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji.

więcej

2015-03-04

ZP-271-1 -2/15 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 04.03.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2015-03-04

ZP-271-1 -1/15 – Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 04.03.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs komputerowy dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2015-01-29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2015-01-20

Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej – indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2015-01-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs komputerowy dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej