Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

image_pdfimage_print

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001300

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter