Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 220/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 roku.

Uchwala_220_z_2017

2020-08-12 06:03:05, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/19/uchwala-nr-2202017-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-25-pa%c2%9fdziernika-2017-roku-w-sprawie-przygotowania-wnioskow-i-wystapien-o-dofinansowanie-zadan-realizowanych-w-ramach-%c2%84programu-wyrownywa/