Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Regulamin Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

2020-08-12 06:02:45, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/20/ogloszenie-o-zamowieniu-powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-krakowie-dotyczy-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-swiadczenie-uslug-pocztowych-2/