Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.12.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych.

 

Wynik postępowania

2020-08-12 06:24:05, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/29/zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-krakowie-informuje-ze-w-dn-29-12-2017-r-wybrano-najkorzystniejsza-oferte-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/