Ogłoszenia 2017

image_pdfimage_print

2017-12-29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-29

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.12.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-28

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę – Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-21

Dot. postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne dot. świadczenia usług pocztowych: W dniu 18 grudnia 2017 r. do siedziby zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy do Regulaminu dotyczącego przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający przedstawia w załączeniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

więcej

2017-12-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.12.2017 r. – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-20

Ogłoszenie o zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych

więcej

2017-12-19

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” – Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2018 roku.

więcej

2017-12-19

Uchwała Nr 220/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 roku.

więcej

2017-12-19

Uchwała Nr 221/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie składania projektów do Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III realizowanych w 2018 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

2017-12-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dyżury mediacyjne

więcej