Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie – Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FABIA 1.2

20170303-ogloszenie

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej.

20170209-nabor

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Uchwala_24_z_2017

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE – Zastępca Głównego Księgowego

20170120-wynik

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie: „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

20170110-ogloszenie

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała nr 3 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2017 roku

Uchwala_3_z_2017

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 4 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie składania projektów w 2017 roku do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwala_4_z_2017

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

20170110-wniosek

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Strona www PFRON

http://www.pfron.org.pl/

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

20170109-Ogloszenie

2020-01-23 00:59:31, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2017/12/04/ogloszenie-przetarg-pisemny-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-skoda-fabia-1-2/