Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na grupę wsparcia

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie przy ul. Kopernika 13 o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy.

2019-09-22 22:33:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/04/02/zaproszenie-na-grupe-wsparcia-2/