Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XII edycję Konkursu pod hasłem: „Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzenie czasu wolnego”.

Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej, a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, rękodzieła artystycznego lub grafiki komputerowej nawiązującej do tematyki konkursu. Przewidziano  dwie  kategorie prac konkursowych:

– indywidualna – dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka;

rodzinna – dla rodziców zastępczych/adopcyjnych/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.

Prace konkursowe należy składać do 10 maja 2019 roku.


Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe, a dla wszystkich uczestników przewidywana jest moc atrakcji podczas Gali wręczenia nagród, zaplanowanej na 22.05.2019r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, podczas wydarzenia pn. Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych. „Nakręć się na rodzinę”

 

Karta zgłoszenia / Oświadczenia

Regulamin

2019-09-18 22:02:04, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/04/25/konkurs-dla-rodzin-zastepczych-i-rodzinnych-domow-dziecka/