Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Integracyjne wyjście na spektakl teatralny w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

W odpowiedzi na oczekiwanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w maju 2019 w ramach grupy wsparcia organizowane jest wspólne wyjście do Teatru Ludowego (Scena pod Ratuszem) na sztukę „Sąsiedzi” dnia 31.05.2019 r. o godz. 19:00. Koszt biletu: 45 zł. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do dnia 16.05.2019 r.

 

Wyjście odbędzie się w przypadku zebrania się odpowiednio licznej grupy.

Serdecznie zapraszamy.

 

Informacje o spektaklu: https://ludowy.pl/pl/spectacle/sasiedzi

2019-09-18 21:57:40, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/07/integracyjne-wyjscie-na-spektakl-teatralny-w-ramach-grupy-wsparcia-dla-rodzin-zastepczych/