Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – „MANIA PRACOWANIA V”

Informacja o projekcie

2019-09-18 21:58:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/13/aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-krakowskim-mania-pracowania-v/