Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!” współorganizowany przez Komisję Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w dniu 22 maja 2019 od godziny 11:00.

W ramach w/w obchodów odbędzie się Konferencja „Piecza Zastępcza – kierunek Rodzina”, której towarzyszyć będzie wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i całych rodzin.

Szczegółowe informacje na stronie www.rops.krakow.pl

2019-09-18 22:00:18, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/15/malopolski-dzien-rodzin-zastepczych-pn-nakrec-sie-na-rodzine/