Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż środków trwałych

ogłoszenie przetarg ustny

 

Tekst alternatywny zamieszczonego powyżej pliku:

Powiat Krakowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20
tel. 12 3979564; fax: 12 4234784

ogłasza

przetarg ustny na sprzedaż środków trwałych

Miejsce przetargu:
Przetarg ustny odbędzie się w drodze publicznej licytacji w budynku Starostwa Powiatowego w dniu 19 marca 2021 roku, o godzinie 11.00, w sali numer 100 (I piętro).

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym daty i godziny oględzin (adres: 32-064 Rudawa, Radwanowice 1; numer telefonu komórkowego do kontaktu 503 723 809).

Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych środków trwałych:
– pilarka stołowa MLT 100 MAKITA (rok produkcji 2009),
– piła taśmowa PROMA – PP312 (rok produkcji 2007),
– wiertarka MAKITA HP 1631k

Cena wywoławcza środków trwałych wynosi:
1) 550,00 zł. – pilarki stołowej MLT 100 MAKITA
2) 900,00 zł. – piły taśmowej PROMA – PP312
3) 100,00 zł. – wiertarki MAKITA HP 1631k

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w dniu licytacji w godzinach od 08.00 do 10.00, najpóźniej godzinę przed przetargiem wadium w wysokości 155,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), w pokoju numer 11 (parter).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, pod numerem telefonu 12 3979574.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Krakowie.

 

2024-04-12 17:42:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/03/04/ogloszenie-przetargu-ustnego-na-sprzedaz-srodkow-trwalych/