Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 149/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

Uchwała Nr 149/2021

2024-04-12 16:33:45, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/05/05/uchwala-nr-1492021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-28-kwietnia-2021-r-w-sprawie-powierzenia-realizacji-w-roku-2021-zadania-publicznego-powiatu-krakowskiego-w-zakresie-wsparcia-osob-niepelnospraw/