Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje Projekt
ROZSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby potrzebujące terapeutycznego wsparcia z uwagi na doświadczanie przemocy w bliskich relacjach rodzinnych lub partnerskich oraz osoby, które w przeszłości doświadczyły przemocy lub aktualnie pozostają w relacjach zagrożonych zaistnieniem przemocy.
W trakcie trwania Projektu uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:
✓ Wsparcie terapeutyczne indywidualne dla dorosłych i dzieci
✓ Wsparcie terapeutyczne dla par lub rodzin
✓ Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dorosłych
✓ Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dzieci
✓ Konsultacje psychiatryczne
W Projekcie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci i młodzież, którzy są mieszkańcami Krakowa albo pracują lub uczą się w Krakowie.
Szczegółowe informacje nt. Projektu można uzyskać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b pod całodobowym nr 12 421 92 82
lub mailowo: sekretariat@oik.krakow.pl
Na stronie OIK w zakładce: Projekty UE https://oik.krakow.pl/projekty-ue znajdą Państwo Regulamin Projektu oraz wniosek zgłoszeniowy, który można wypełnić i przekazać do Ośrodka pocztą tradycyjną lub skan przesłać na wskazany adres email.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2020 r. do 29 czerwca 2023 r.

ZAPRASZAMY

Projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Załącznik PDF do pobrania:

Informacja o Projekcie

2024-04-12 15:34:55, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/06/22/pomoc-psychologiczna-dla-osob-zagrozonych-przemoca-i-doswiadczajacych-przemocy/