Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Sport, kultura, rekreacja i turystyka na rok 2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, pokój 11.

Wniosek do pobrania w wersji WORD:

2024-04-12 17:19:15, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/11/03/sport-kultura-rekreacja-i-turystyka-na-rok-2023/