Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dwudniowe warsztaty „Komunikacja z dziećmi z trudnościami rozwojowymi”

Zapraszamy opiekunów / rodziców zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców na organizowane przez Fundację im. Michalskich bezpłatne dwudniowe warsztaty stacjonarne w Krakowie „KOMUNIKACJA Z DZIEĆMI Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI” w dniach:

08.09.2023 (piątek) 8:30 – 13:00

15.09.2023 (piątek) 8:30 – 13:00

T E M A T Y K A:

– Specyfika funkcjonowania poznawczego dzieci z trudnościami rozwojowymi

– Strategie reagowania na zachowanie wynikające z trudności oraz z celowego nieprzestrzegania reguł, wsparcie w rozwiązywaniu problemów a stawianie granic

– Jak rozumieć trudne zachowania i wybuchy złości?

– Wpływ interpretacji osoby dorosłej na przebieg problematycznej sytuacji

– Gaszenie pożarów – jak reagować w trackie wybuchów?

– Niedopuszczanie do pożaru – rozpoznawanie jakich umiejętności brakuje dziecku, by mogło zachować się inaczej i jak je rozwijać

– Skąd brać energię? O dbaniu o siebie i granicach dorosłych.

Trenerka: Aleksandra Magda – psycholożka, psychoterapeutka, z doświadczeniem pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Zapisy przez FORMULARZ: https://forms.gle/2twGKbPrJ99hUUNG6

Warunkiem uczestnictwa jest obecność w obydwu dniach szkoleniowych. Liczba miejsc jest ograniczona, osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie.

2024-02-22 16:00:33, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/08/30/dwudniowe-warsztaty-komunikacja-z-dziecmi-z-trudnosciami-rozwojowymi/