Ogłoszenia

image_pdfimage_print

2018-08-23

Uchwała Nr 214/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim.

więcej

2018-07-19

Uchwała nr 186/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2018-07-19

Uchwała Nr 185/18 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim

więcej

2018-06-21

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

więcej

2018-06-20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: przewodniczący.

więcej

2018-06-19

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim 2018.

więcej

2018-06-06

Uchwała nr 136/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018.

więcej

2018-04-19

Uchwała Nr 101/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018.

więcej

2018-04-19

Uchwała Nr 100/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018.

więcej

2018-03-22

Uchwała Nr 83/18 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej