Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Więcej

2022-10-12

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

więcej
Więcej

2022-10-03

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.

więcej
Więcej

2022-10-03

Zostań rodziną zastępczą

więcej

2022-09-29

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

więcej
Więcej

2022-09-23

Ogłoszenie o konsultacjach i ustalenia szczegółowych zasad konsultowania projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

więcej
Więcej

2022-07-06

Poradnictwo prawne

więcej

2022-06-23

Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej

więcej
Więcej

2022-06-22

Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy

więcej
Więcej

2022-06-22

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

więcej

2022-06-10

Centrum Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

więcej
Więcej

2022-05-24

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej

2022-05-20

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

więcej

2022-05-19

„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

więcej
Więcej

2022-05-16

Opieka wytchnieniowa – przejmowanie wniosków.

więcej
Więcej

2022-05-13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2022 zadania publicznego – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej

2022-05-11

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego oraz terapii dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego

więcej
Obrazek

2022-05-05

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

więcej
Więcej

2022-04-29

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

więcej

2022-04-29

Unieważnienie otwartego konkursu ofert – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2022-04-29

Powierzenie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej