Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Więcej

2019-05-21

Uchwała Nr 125/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2019-05-21

Uchwała Nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin -opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim.

więcej
Więcej

2019-04-19

Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej
Więcej

2019-04-12

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim oraz powołania Komisji do oceny ofert

więcej
Więcej

2019-04-12

Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2019-04-08

Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2019

więcej
Więcej

2019-04-08

Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2019

więcej
Więcej

2019-03-22

Uchwała nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21.03 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej
Więcej

2019-03-22

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej
Więcej

2019-03-04

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

więcej

2019-02-07

Informacja o wynikach naboru – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – stanowisko: Radca Prawny

więcej

2019-01-22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: RADCA PRAWNY

więcej

2018-12-27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług pocztowych

więcej

2018-12-19

ZP-271-1-1/18 – Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej

2018-12-11

Ogłoszenie o zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2018-12-10

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2019r.

więcej

2018-12-10

Uchwała Nr 283 / 2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych w 2019 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

2018-12-10

Uchwała Nr 282 / 2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2019 roku

więcej

2018-08-23

Uchwała Nr 214/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim.

więcej

2018-07-19

Uchwała nr 186/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej