Ogłoszenia

image_pdfimage_print

2022-04-20

Konkurs z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

więcej
Więcej

2022-04-07

Aktywny Samorząd – 2022

więcej

2022-03-18

Konkurs ofert – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2022-03-18

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 prowadzenia specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie

więcej
Więcej

2022-03-09

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

więcej
Więcej

2022-03-09

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

więcej
Więcej

2022-02-25

Uchodźcy – Informacja

więcej
Więcej

2022-02-07

Konkurs na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie

więcej

2022-01-17

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

więcej

2021-12-21

Informacja dot. składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022

więcej
Więcej

2021-12-20

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

więcej
Więcej

2021-12-16

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – na rok 2022

więcej

2021-12-10

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2022

więcej
Więcej

2021-11-15

Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

więcej
Więcej

2021-09-17

Małe Granty

więcej
Więcej

2021-09-08

Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

więcej
Więcej

2021-08-27

Konsultacje społeczne

więcej

2021-08-24

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

więcej
Więcej

2021-08-23

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi korepetycji.

więcej

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi korepetycji.

więcej