Ogłoszenia

image_pdfimage_print

2017-12-19

Uchwała Nr 221/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie składania projektów do Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III realizowanych w 2018 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

2017-12-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dyżury mediacyjne

więcej

2017-12-19

Informacja o wynikach naboru – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – stanowisko: Starszy Księgowy

więcej

2017-12-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza Państwa na Piknik w Domu Pomocy Społecznej Więckowice ul. Słoneczna 3

więcej

2017-12-19

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji Przetargowej

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 121/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 120/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała nr 119/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 95/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017

więcej

2017-12-04

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

więcej

2017-12-04

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego.

więcej

2017-12-04

Ogłoszenie – Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FABIA 1.2

więcej

2017-12-04

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej

2017-12-04

INFORMACJA O WYNIKU NABORU – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE – Zastępca Głównego Księgowego

więcej

2017-12-04

Ogłoszenie: „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

więcej

2017-12-04

Uchwała nr 3 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2017 roku

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 4 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie składania projektów w 2017 roku do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

2017-12-04

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

więcej