Ogłoszenia

image_pdfimage_print

2018-04-19

Uchwała Nr 101/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018.

więcej

2018-04-19

Uchwała Nr 100/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018.

więcej

2018-03-22

Uchwała Nr 83/18 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej

2018-02-21

Uchwała Nr 50/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania i zasad oceny wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Krakowskim oraz zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

więcej

2018-02-21

Uchwała Nr 49/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2018-02-21

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej

2018-02-08

Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.

więcej

2017-12-29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-29

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.12.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-28

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę – Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych.

więcej