Ogłoszenia

image_pdfimage_print

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa prawnego.

więcej

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych.

więcej

2021-08-12

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi terapeuty uzależnień.

więcej
Więcej

2021-08-09

Uchwała nr 275/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2021-07-01

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

więcej
Więcej

2021-06-29

Uchwała nr 231/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2021

więcej
Obrazek

2021-06-29

Uchwała Nr 232/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2021-05-21

Uchwała Nr 169/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej
Więcej

2021-05-17

Uchwała nr 162/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2021

więcej
Więcej

2021-05-05

Uchwała Nr 149/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2021-05-02

Bezpłatna opieka wyręczająca: 14-dniowy pobyt dla seniorów – Bezpłatny Program Unijny skierowany do Seniorów z Powiatu Krakowskiego

więcej
Więcej

2021-04-27

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania chętnych osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

więcej
Więcej

2021-03-26

Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż środków trwałych

więcej
Więcej

2021-03-23

Konkurs ofert – opieka wytchnieniowa

więcej

2021-03-23

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej
Więcej

2021-03-22

Konsultacje społeczne

więcej
Więcej

2021-03-04

Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż środków trwałych

więcej
Więcej

2021-01-29

KONKURS – Poradnictwo i terapia

więcej
Więcej

2020-12-29

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2021

więcej

2020-12-11

KOMUNIKAT – składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

więcej