Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Poradnictwo psychologiczne i prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że mieszkańcy powiatu krakowskiego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego oraz poradnictwa prawnego.

Psychologowie pełnią dyżury we wtorki i czwartki, w godzinach 15:00 – 18:00

Radca prawny pełni dyżur dwa razy w miesiącu w czwartki, w godzinach 15:00 – 17:00

W celu ustalenia terminu wizyty, należy kontaktować się z Sekretariatem Centrum pod numerem telefonu: (12) 39-79-564

2023-11-29 06:37:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/poradnictwo-psychologiczne-i-prawne/