Projekt: „e-Administracja w Powiatach Małopolski”

image_pdfimage_print

Logotypy - opis na dole strony.

Powiat Krakowski 16 listopada 2016 r. podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu „e-Administracja w Powiatach Małopolski” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma charakter subregionalny i będzie realizowany w partnerstwie projektowym Powiatu Krakowskiego (Lider) i Powiatu Limanowskiego (Partner).

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 537 225,30 zł, kwota dofinansowania wynosi 2 652 918,95 zł co stanowi 75% dofinansowania.

Łączny wkład własny: 884 306,35 zł (25%)

Projekt dotyczy e-usług dla obywateli, administracji oraz biznesu.

Przedmiotem projektu jest rozwój i wdrożenie usług elektronicznej administracji, służących podnoszeniu jakości i efektywności procesów administracyjnych oraz zapewnieniu ich dostępności zróżnicowanym grupom odbiorów m.in. poprzez dostosowanie systemu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwość skorzystania z systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Udostępnione w ramach projektu usługi umożliwią najwyższy możliwy dla danego zadania stopień komunikacji elektronicznej z klientem poprzez dwustronną komunikację, a nawet spersonalizowanie usługi dla klienta indywidualnego.

 

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego