Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Kontakt

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/osoby do kontaktu:

mgr Patrycja Kamienik –Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
mgr Maja Kopańska – psycholog

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z siedzibą w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12 210-09-76 wew.27; fax 12 210-09-77

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

2023-11-29 07:15:24, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/sekcja-przeciwdzialania-przemocy/kontakt/