Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Środowiskowe Domy Samopomocy

 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  Konary, ul. Bonifraterska 11
  32-031 Mogilany
  Dla osób psychicznie chorych
  Tel. (12) 256-10-58
  Kierownik: Justyna Lannoy
  Adres e-mail: sds@bonifundo.pl
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wola Kalinowska, ul. Szkolna 12
  32-045 Sułoszowa

  Dla osób psychicznie chorych
  Tel. (12) 389-29-79
  Kierownik: Kinga Wojtas – Bień
  Adres e-mail: sdswkleonardo@wp.pl
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Węgierska 5
  32−050 Skawina

  Dla osób psychicznie chorych
  Tel. (12) 276 85 29
  Kierownik: Stanisława Szczepaniak 
  Adres e-mail: kontakt@sds-skawina.pl
2023-11-29 06:35:25, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/srodowiskowe-domy-samopomocy/