Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 169/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Uchwała Nr 169/2021

Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

2024-04-12 17:41:38, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/05/21/uchwala-nr-1692021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-w-roku-2021-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-rehabilitacji-spol/