„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.   OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- … Czytaj dalej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022