Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:
a) Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
b) Staży zawodowych
c) Szkoleń zawodowych
d) Pośrednictwa pracy
e) Wsparcia trenera pracy
Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
– Telefon – 512 053 545
– E-mail – malopolskie@kontraktor.biz.pl
– w Biurze Projektu w Krakowie – ul. Bajana 4, 31-465 Kraków
– na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl

Plakat -> tutaj

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 04.07.2016

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się 04.07.2016r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412).

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Informacja w sprawie możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

30 – 037 KRAKÓW, AL. SŁOWACKIEGO 20

tel. sekretariat (12) 39-79-564, fax (12) 423-47-84

pcpr@powiat.krakow.pl

DZIAŁ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE

ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina

tel. (12) 210-09-76 wew. 24, fax (12) 210-09-77 lub (12) 210-09-76 wew. 21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego (tj. gmin: Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kocmyrzów – Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Sułoszowa, Słomniki, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Wsparcie jest możliwe dzięki zleceniu realizacji zadania Stowarzyszeniu „Pro Familia”. Porad udzielać będą: psycholog, pedagog, psychoterapeuta, mediator.

Poradnictwo i terapia odbywają się:

  • w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” na os. Zielonym 1 oraz na os. Górali 15 w Krakowie
  • w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie na ul. Kopernika 13 (IV piętro).

Zapisy na spotkania możliwe są wyłącznie pod numerem telefonu 784 305 610.

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Spotkanie grupy wsparcia 04.04.2016

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się 04.04.2016r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412).

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Spotkanie grupy wsparcia 07.03.2016

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, które odbędzie się 7.03.2016r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412).

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Spotkanie grupy wsparcia 01.02.2016

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbędzie się 1.02.2016r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412).

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbędzie się 11.01.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412).

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 07.12.2015 r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412).

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Najbliższa GRUPA WSPARCIA

Najbliższa GRUPA WSPARCIA odbędzie się dnia 26.I.2015r. o godz. 16:00

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

VII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Wrocław 25-27.10.2012r.

W miłej i koleżeńskiej atmosferze obradowało kolejne spotkanie dyrektorów i kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Tym razem Powiat Wrocławski zaprosił i gościł liczną grupę kadry z jednostek pomocy społecznej z całego kraju. Forum obradowało pod hasłem „Potrzebni innym”. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu Jarosław Duda, Krystyna Wyrwicka dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej i Marzena Bartosiewicz zastępca dyrektora tegoż Departamentu. W pierwszym dniu obrad uczestniczył dr Wojciech Skiba Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tegoroczne paŸdziernikowe spotkanie poświęcone było założeniom nowej ustawy o pomocy społecznej, aktualnej sytuacji domów pomocy społecznej, doświadczeniom i zagrożeniom w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programowi „Aktywny Samorząd” wykonanym przez jednostki pomocy społecznej ze środków PFRON.

Członkowie Stowarzyszenia „Centrum” organizatora VII Forum odbyli zabranie sprawozdawcze, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia. Drugiemu dniu Forum towarzyszyła ciekawa i żywa dyskusja oraz wymiana poglądów na zagadnienia działalności PCPR i MOPR. Wiele pytań kierowano zarówno do Ministra Jarosława Dudy, jak też dyrektor Krystyny Wyrwickiej i Prezesa PFRON. Szeroko komentowano wydarzenia związane z sytuacją rodzicielstwa zastępczego nowej ustawy wobec zaistniałej sytuacji w powiecie puckim.

Sekretarz Stanu Jarosław Duda dwukrotnie uczestniczył w obradach Wrocławskiego Forum, zarówno pierwszego jak też drugiego dnia. Uczestnicy spotkania w bezpośrednich rozmowach mieli okazję przekazać uwagi i problemy, z jakimi borykają się samorządy, w tym powiatowe centra pomocy rodzinie, realizujące na co dzień ustawowe zadania polskiej pomocy społecznej. Była to znakomita okazja do zebrania opinii na temat założeń do nowej ustawy o pomocy społecznej, jak też opowiedzenia się środowiska w sprawie realizacji ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z ust Prezesa dr Wojciecha Skiby usłyszano o projektowych środkach i zadaniach na 2013 rok dla samorządów wykonywanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Z informacji Prezesa PFRON w roku 2013 o 25% zmniejszone zostaną pieniądze dla samorządów na te zadania. Większe środki planuje się na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i dla samorządów wojewódzkich. PFRON w rok 2013 wejdzie z nadwyżką 400 mln zł.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Centrum” na swoim posiedzeniu wyraził podziękowania za pomoc w organizacji VII Forum we Wrocławiu dla Koleżanek i Kolegów z Dolnośląska, a szczególnie Koleżance Arlecie Szmigielskiej dyr. PCPR we Wrocławiu. Podziękowania skierowano również do gości Forum i Patronów Honorowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy, Rafała Jurkowlańca Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Andrzeja Szawana Starosty Powiatu Wrocławskiego. Patronat medialny VII Forum sprawował Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie wydający „Problemy Społeczne”.
Zebrani uczestnicy zaakceptowali miejsce i termin następnego Forum, a będzie nim Solec-Zdrój w woj. świętokrzyskim w połowie kwietnia 2013r. Na wiosnę odbędzie się tez szkolenie koordynatorów rodzicielstwa zastępczego z udziałem dyrektorów i kierowników PCPR i MOPR.

2019-06-25 13:48:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2016/07/08/niepelnosprawny-pracownik-30/