Sekcja Przeciwdziałania Przemocy

image_pdfimage_print

-> -> Aktualności…

-> -> Podstawowe Informacje…

-> -> Instytucje udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy…

-> -> Komu pomagamy? …

-> -> Kontakt …

 


Aktualności

 

Baza instytucji pomocowych

 


Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
merytoryczne)

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
* obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

* upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

* promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

* informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Jacek Salamon

Ulotka


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Filia w Skawinie ul. Kopernika 13 zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne porady specjalistów (psycholog oraz pracownik socjalny) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Kontakt tel. 12 210 09 76, tel. kom. 500 141 746

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekcji przeciwdziałania przemocy.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację : Maja Kopańska
tel. 12 210 09 76, tel. kom. 500 141 746

Rekrutacja do grupy trwa nieprzerwanie przez cały rok. W oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć grupowych możliwy jest systematyczny kontakt indywidualny z psychologiem celem podtrzymania motywacji do uczestnictwa w zajęciach grupy.

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/osoby do kontaktu:
mgr Patrycja Kamienik – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
mgr Maja Kopańska – psycholog
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie al. Słowackiego 20 zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne porady specjalistów (psycholog, mediator, logopeda) w ramach Centrum Wsparcia Rodzin, które funkcjonuje we wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych tj. od 15.30 – 19.00.
Kontakt tel. 12 397 95 70

Wszelkie formy wsparcia świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są BEZPŁATNE!

Wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty.

 


Podstawowe Informacje

Przemoc w rodzinie : to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Może przybrać różne formy, np.:

  • przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi),
  • przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje),
  • przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych).

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:

  • dziecko,
  • osoba niepełnosprawna,
  • współmałżonek,
  • osoba starsza,
  • partner.

 

 


Instytucje udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy na terenie Powiatu Krakowskiego

Centrum Wspierania Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Krakowie

Adres: al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 634-42-66 wew. 412, 574, 570, 564

Godziny przyjęć: w ramach Centrum Wsparcia Rodzin:

Psycholog

Wtorek 14:00 – 18:00

Logopeda
Wtorek 15:30 – 19:00
Środa 15:30 – 18:30
Czwartek 15:30 – 19:00

Mediator
Środa 16:00 – 18:00
Czwartek 16:00 – 18:00

Pracownik socjalny
Wtorek 15:30 – 18:30

Pedagog
Wtorek 15:30 – 19:30
Środa 15:30 – 19:30
Czwartek 15:30 – 19:30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Dane kontaktowe do Ośrodka:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

Całodobowy numer interwencyjny: 12 421-92-82
Sekretariat: 12 421–82-42

Formy specjalistycznej pomocy:
– psycholog, interwent kryzysowy – całodobowo
– pomoc w formie schronienia – w uzasadnionych przypadkach do 3 miesięcy

Instytucje w gminach:

Gmina Czernichów
Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce
Gmina Iwanowice
Gmina Jerzmanowice – Przeginia
Gmina Kocmyrzów – Luborzyca
Gmina Krzeszowice
Gmina Liszki
Gmina Michałowice
Gmina Mogilany
Gmina Skała
Gmina Skawina
Gmina Słomniki
Gmina Sułoszowa
Gmina Świątniki Górne
Gmina Wielka Wieś
Gmina Zabierzów
Gmina Zielonki

 

 


Komu pomagamy?

Zapraszamy do kontaktu wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego potrzebujących wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiat Krakowski obejmuje swoim obszarem 17 gmin:
1. Gmina Czernichów
2. Gmina Igołomia Wawrzeńczyce
3. Gmina Iwanowice
4. Gmina Jerzmanowice
5. Gmina Kocmyrzów – Luborzyca
6. Gmina Krzeszowice
7. Gmina Liszki
8. Gmina Michałowice
9. Gmina Mogilany
10. Gmina Skała
11. Gmina Skawina
12. Gmina Sułoszowa
13. Gmina Słomniki
14. Gmina świątniki Górne
15. Gmina Wielka Wieś
16. Gmina Zabierzów
17. Gmina Zielonki

 


Kontakt

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/osoby do kontaktu:

mgr Patrycja Kamienik –Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
mgr Maja Kopańska – psycholog

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
z siedzibą w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12 210-09-76 wew.27; fax 12 210-09-77

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30