Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie:

1. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel: 12 39-79-564, adres e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl.
3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pani Anny Proczek, której dane kontaktowe to:
– numer telefonu: 12-39-79-564
– adres e-mail: ap-pcpr@powiat.krakow.pl
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane:
1) w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
4) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

W przypadku szczegółowych pytań, wątpliwości, spostrzeżeń można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
ap-pcpr@powiat.krakow.pl

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

W zakresie spraw prowadzonych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt.7 RODO, jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 39-79-568, 12 39-79-569, e-mail: powiatowyzespol@powiat.krakow.pl.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie pani Anny Proczek, której dane kontaktowe to: tel. 12 39-79-568, 12 39-79-569, e-mail: ap-pcpr@powiat.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie konkretnych spraw znajdują się w sekcji Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności na dole strony ->> LINK.

 

2024-05-22 17:10:16, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/ochrona-danych/