Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Ogłoszenie

Uchwała Nr 68/2019

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

2019-12-06 22:24:40, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/03/22/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publicznego-powiatu-krakowskiego-w-zakresie-pomocy-spolecznej-tj-prowadzenie-specjalistycznego-poradnictwa-i-terapii-dla-rodzin-w-k/