Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchodźcy / Біженці

Tekst alternatywny:

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Moduł I „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
Dofinansowanie 15 375,00 zł
Całkowita wartość 15 375,00 zł

Na górze plakatu znajduje się:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu.

Plakat do pobrania w wersji PDF – >  Plakat – pomoc obywatelom Ukrainy


„Pomoc obywatelom Ukrainy  z niepełnosprawnością”

Powiat Krakowski przystąpił do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy  z niepełnosprawnością” i wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do jego realizacji.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

 • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Moduł I – pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie obejmuje swym zakresem działania mieszkańców z gmin powiatu krakowskiego ziemskiego tj.:

 • Czernichów,
 • Igołomia – Wawrzeńczyce,
 • Iwanowice,
 • Jerzmanowice – Przeginia,
 • Kocmyrzów – Luborzyca,
 • Krzeszowice,
 • Liszki,
 • Michałowice,
 • Mogilany,
 • Skała,
 • Skawina,
 • Sułoszowa,
 • Słomniki,
 • Świątniki Górne,
 • Wielka Wieś,
 • Zabierzów,
 • Zielonki

Osoby zamieszkałe na terenie wymienionych powyżej gmin powiatu krakowskiego, wnioski  o udzielenie dofinansowania w ramach Modułu I mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków pok. 11.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja Moduł I programu

2. WNIOSEK UA

3. WNIOSEK PL

4. Oświadczenie dla dziecka o posiadaniu orzeczenia UA

5. Oświadczenie dla dziecka o posiadaniu orzeczenia PL

6. Oświadczenie dla osoby dorosłej o posiadaniu orzeczenia UA

7. Oświadczenie dla osoby dorosłej o posiadaniu orzeczenia PL

8. Інформаційна-листівка

9. Ulotka informacyjna PL

10. Klauzula informacyjna do wniosku

Tekst alternatywny ulotki w języku Ukraińskim:

Альтернативний текст флаєра українською мовою:

Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу за Модулем I програми PFRON (ДФРН) «Допомога громадянам України з інвалідністю».

Чи кожен повинен сам подавати заяву
Ви подаєте заяву від свого імені як бенефіціар програми або як опікун неповнолітнього.
Коли можна подати заяву
Заяви щодо виплати допомоги розглядаються на постійній основі.
Хто і коли приймає рішення про надання допомоги
Рішення про надання допомоги приймає повітовий самоврядний орган і повідомляє про це вас.
Коли відбувається перерахування або зняття коштів готівкою у разі позитивного рішення про надання допомоги
У заявіі ви вибираєте бажану форму надання допомоги з наступних варіантів:
• перерахування на рахунок особи, яка надає медичний виріб або здійснює ремонт,
• перерахування на банківський рахунок, зазначений у заяві про надання допомоги,
• готівкою на касі або поштовим переказом (якщо повітове самоврядування дозволяє таку форму оплати)
Виплата пільги здійснюється на рахунок суб’єкта, який надає медичний виріб чи його ремонт, або готівкою, або на банківський рахунок, зазначений у заяві про надання пільги, не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття рішення.
Що робити якщо рішення негативне
У такій ситуації ви можете звернутися до повітового самоврядування для повторного розгляду вашої справи.
Інші корисні посилання:
Інформація про програму «Допомога громадянам України з інвалідністю»:
https://bit.ly/3xdjhVN
Сайт МОЗ – новини:
https://bit.ly/3Kshdx5
Веб-сайт МОЗ (інформація українською мовою):
https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy
Правова основа надання медичних виробів:
Розпорядження МОЗ про перелік виробів медичного призначення, видане на запит від 29 травня 2017 р. (Законодавчий вісник від 2021 р. із змінами).
Стаття 2 (14) Закону від 12 травня 2011 року про відшкодування витрат на ліки, харчові продукти для особливих харчових цілей та медичні вироби (Законодавчий вісник 2022 року, ст. 463 із змінами).

Кому може бути корисна допомога
Ви можете отримати допомогу, якщо ви є громадянином України з інвалідністю та відповідаєте всім наступним умовам:
• Ваше перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави,
• у вас є документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а якщо такого документа немає, достатньо декларації про наявність. Це стосується і дітей, у цьому випадку достатньо декларації опікуна про наявність у них такого документа, виданого на дітей за українською системою підтвердження інвалідності.
Для чого потрібна матеріальна допомога
Грошова допомога людям з інвалідністю з України надається у вигляді пільги на фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, що видаються на замовлення, зазначених у Постанові МОЗ від 29 травня 2017 року про перелік медичних виробів, що видаються на замовлення.
Що таке медичні вироби
Медичні вироби включають, наприклад, протези, ортопедичні пристрої та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для індивідуальних інсулінових помп, підгузки для дорослих, катетери, стомічні пристрої.
Чи відшкодовуються витрати на медичні вироби
Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні надає право на повернення коштів за поставку медичних виробів громадянам України, які прибули до Польщі внаслідок агресії Росії, на тих самих умовах, на яких мають право застраховані особи.
Таким чином, певні категорії осіб мають право на відшкодування вартості медичних виробів, призначених лікарем або іншими уповноваженими особами.
Як отримати замовлення на медичні вироби
Замовлення на вироби медичного призначення зазвичай видає лікар, а також медична сестра, акушерка, фізіотерапевт або інші уповноважені особи.
Який термін дії замовлення
Замовлення на вироби медичного призначення можуть бути видані максимум на 12 місяців.
Деякі продукти, наприклад, підгузники, доступні щомісяця. Замовлення на них можуть бути видані більше ніж на один місяць. Придбати їх можна частинами – до ліміту замовлення або повністю (стосується таких товарів, як катетери, підгузники тощо).

Хто підтверджує замовлення на вироби медичного призначення
Замовлення може підтвердити:
• лікар або інша особа, уповноважена видавати замовлення,
• будь-яке відділення Національного фонду здоров’я (НФЗ), якщо лікар не може цього зробити.
Якщо на замовленні є штрих-код – ви можете відразу відправитися в пункт, де хочете купити або відремонтувати медичний прилад. Якщо в замовленні немає штрих-коду – необхідно підтвердити замовлення в обласному відділенні Національного фонду охорони здоров’я.
Контактні дані воєводських відділень Національного фонду охорони здоров’я можна знайти тут:
www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz
Де купити медичні вироби
Придбати медичні вироби можна в пунктах, які мають договір з Національним фондом охорони здоров’я на постачання медичних виробів. Найчастіше це медичні магазини або аптеки. Зонування немає, ви вирішуєте, де робити покупки. Якщо ви ділите замовлення на частини, кожну частину необхідно реалізувати в місці, де ви залишаєте замовлення.
Продукти можуть відрізнятися за ціною та якістю. Ви можете вибрати продукт, дорожчий за ліміт відшкодування, і сплатити різницю між ціною брутто товару та сумою відшкодування. Кожен пункт, який має договір з Національним фондом охорони здоров’я на постачання медичних виробів, повинен мати хоча б один товар у групі за лімітною ціною.
Що потрібно зробити, щоб отримати допомогу з коштів PFRON – допомога в Модулі I програми
Якщо у вас є рахунок-фактура на товар (купівля або ремонт) і вам довелося доплатити до ліміту ціни, ви можете подати заявку на фінансову допомогу – до розміру власної частки в ліміті.
Який документ потрібно мати
У вас повинен бути фінансовий документ – рахунок-фактура, на підставі якого гроші будуть перераховані в магазин або вам – у вигляді готівки або переказу на банківський рахунок.
Куди звертатися за фінансовою підтримкою
В повіті, де ви перебуваєте. Установою, до якої ви звертаєтеся за допомогою, найчастіше є Повітовий центр допомоги сім’ям. У кожному повіті має бути інформаційний пункт, де можна дізнатися, куди звернутися за фінансовою допомогою.
Чи потрібно заповнювати якийсь документ
Так. Це заява, яку ви можете завантажити з Інтернету (https://bit.ly/35tzbAa), але ви також можете заповнити її на місці.
Шаблон такої заяви (польською та українською мовами) також доступний на сайті PFRON: https://bit.ly/3uVrrzy
Де б ви не купували або не ремонтували медичний пристрій, вимагайте копію замовлення лікаря. Ви додаєте цю копію до заяви про фінансову допомогу разом із фінансовим підтвердженням/рахунком-фактурою на покупку або ремонт.

 • Tekst alternatywny ulotki w języku Polskim:

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Czy każdy musi złożyć wniosek sam
Wniosek składasz we własnym imieniu jako beneficjent programu lub jako opiekun małoletniego.
Kiedy można złożyć wniosek
Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są na bieżąco.
Kto i kiedy decyduje o przyznaniu świadczenia
Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego
i powiadamia Cię o tym.
Kiedy następuje przelew lub wypłata środków w gotówce w sytuacji pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia
We wniosku wybierasz preferowaną formę przekazania świadczenia spośród takich możliwości:
przelew na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego naprawę,
przelew na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, gotówka w kasie lub przekazem pocztowym (o ile samorząd powiatowy dopuszcza taką formę płatności).
Wypłata świadczenia następuje na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny bądź jego naprawę lub w gotówce albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji.
Co jeśli decyzja jest negatywna
W takiej sytuacji możesz zwrócić się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego
o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy.
Inne przydatne linki:
Informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”:
https://bit.ly/3xdjhVN
Strona internetowa NFZ – aktualności:
https://bit.ly/3Kshdx5
Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (informacje w języku ukraińskim):
https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy
Podstawy prawne zaopatrzenia w wyroby medyczne:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. z późn.zm.).
Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.).

Kto może skorzystać z pomocy
Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:
• Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
• posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz. Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.
Na co jest pomoc finansowa
Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Co to są wyroby medyczne
Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.
Czy wyroby medyczne są refundowane
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.
Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.
Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna,
fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.
Jaki jest okres ważności zlecenia
Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.
Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu
ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

Kto potwierdza zlecenia na wyroby medyczne
Zlecenie może potwierdzić:
• lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
• dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jeśli lekarz nie może tego zrobić.
Jeśli na zleceniu, które dostałeś, jest kod kreskowy – możesz od razu udać się do punktu, gdzie chcesz kupić lub naprawić wyrób medyczny. Jeżeli na zleceniu nie ma kodu kreskowego – musisz potwierdzić to zlecenie w wojewódzkim oddziale NFZ.
Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz tu:
www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz
Gdzie kupić wyroby medyczne
Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia
w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. Nie obowiązuje rejonizacja, to Ty decydujesz, gdzie zrobisz zakupy. Jeśli podzielisz zlecenie na części, to każdą część musisz zrealizować w punkcie, w którym zostawisz zlecenie.
Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Możesz wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.
Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pomoc ze środków PFRON – świadczenie
w Module I programu
Jeśli masz fakturę na wyrób (zakup lub naprawę) i musiałeś dopłacić do limitu ceny, możesz zwrócić się o pomoc finansową – do kwoty udziału własnego w limicie.
Jaki dokument powinieneś posiadać
Musisz mieć dokument finansowy – fakturę, na podstawie której pieniądze zostaną przekazane do sklepu lub Tobie – w formie gotówki lub przelewu na rachunek bankowy.
Gdzie ubiegasz się o wsparcie finansowe
W powiecie, na terenie którego przebywasz. Instytucja, do której idziesz po pomoc to najczęściej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W każdym powiecie powinien być punkt informacyjny,
w którym dowiesz się, gdzie złożyć wniosek o pomoc finansową.
Czy musisz wypełnić jakiś dokument
Tak. Jest to wniosek, który możesz pobrać z internetu (https://bit.ly/35tzbAa), ale możesz też wypełnić na miejscu.
Wzór takiego wniosku (w języku polskim i ukraińskim) jest też udostępniony na stronie internetowej PFRON: https://bit.ly/3uVrrzy
Tam gdzie kupujesz wyrób medyczny lub go naprawiasz, poproś o zrobienie kopii zlecenia od lekarza. Tą kopię dołączasz do wniosku o pomoc finansową wraz z dowodem finansowym / fakturą za zakup lub naprawę.


Kampania „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną przygotowało banery informacyjne dla uchodźców.
Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
– wersja polska  https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
– wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
– polska wersja strony MSWiA  https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
– angielska wersja strony MSWiA https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine


Інформація для громадян України

Informacje dla obywateli Ukrainy

Інформаційна листівка
Ulotka informacyjna

Tekst alternatywny:

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 1. PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego

Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

 • tymczasowego zakwaterowania,
 • posiłku,
 • podstawowej pomocy medycznej.

Informacja: 47 721-75-75 – porozmawiasz tu po ukraińsku i rosyjsku.

 1. LEGALIZACJA POBYTU

Jeśli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19.

 1. WAŻNE!

Aktualnie nie musisz legalizować swojego pobytu – pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 r. są wystarczającymi dokumentami, jakich potrzebujesz.

 1. OPIEKA MEDYCZNA

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800-190-590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.

Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18:00 – 8:00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na numer 800-137-200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl

 1. SZKOŁA

Twoje dziecko w wieku 7-18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer
22 34-74-708 lub napisz email na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl

 1. PRACA

Możesz podjąć legalną pracę. Wejdź na oferty.praca.gov.pl strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim, lub zadzwoń na numer 19524 – tu porozmawiasz po rosyjsku.

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE

Policja – 997

Straż pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Europejski numer alarmowy – 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim, znajdziesz na stronie: www.ua.gov.pl


Біженці – інформація про можливості працевлаштування

Uchodźcy – informacja o możliwości podjęcia pracy

 

Tekst alternatywny:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Jesteś uchodźcą z Ukrainy ?

Tu znajdziesz informacje o tym, jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie w znalezieniu pracy.

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek). Obejmuje ona wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią.

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią pod numerem 19524. Możesz tez udać się do najbliższego urzędu pracy. Doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m. in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli je posiadasz.

Oto jakiej pomocy możesz się spodziewać.

Pośrednictwo pracy

Możesz samodzielnie sprawdzać Centralną Bazę Ofert Pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://ofert.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS)

Możesz również skorzystać z pomocy pracownika urzędu pracy, który pomoże Ci przeszukać Centralna Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych do Ciebie ofertach (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).

Informacja o możliwościach uzyskania innej pomocy

Pracownik urzędu udzieli ci również informacji o możliwościach uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.

Informacja o zasadach zatrudniania cudzoziemców

Pracownik urzędu udzieli Ci informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemców, w tym wskaże dostępne w Internecie informacje w języku ukraińskim. Doradca po zapoznaniu się z Twoja sytuacją prawną (posiadany tytuł pobytowy, ewentualnie posiadane zezwolenie na pracę, itp.) postara się wskazać Ci najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (cudzoziemiec czy potencjalny pracodawca).

Poradnictwo zawodowe

Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do urzędu pracy.

Otrzymasz wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu,
 • zmianie kwalifikacji,
 • podjęciu pracy,
 • zbadaniu twoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będziesz mógł korzystać z wielu form pomocy określonych w obowiązujących przepisach. Obejmuje ona m. in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundacja zatrudnienia (prace interwencyjne , roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.


Prezydent wprowadził darmową komunikację dla uchodźców / Президент Кракова запровадив безкоштовний проїзд для біженців


Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ


2024-04-12 16:00:29, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/uchodzcy/