Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 126 /2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim oraz powołania Komisji do oceny ofert

Uchwała Nr 126 /2019

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 125/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

Uchwała Nr 125/2019

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 127/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin -opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim.

Uchwała Nr 127/2019

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Uchwała Nr 97/2019

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim oraz powołania Komisji do oceny ofert

Uchwała Nr 92/2019

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

Uchwała Nr 91/2019

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2019

Uchwała Nr 81/2019

Załączniki

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 80/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2019

Uchwała Nr 80/2019

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21.03 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 69/2019

Załącznik 1

Załącznik 2

Karta zbiorczej oceny ofert

Karta indywidualnej oceny ofert

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Ogłoszenie

Uchwała Nr 68/2019

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002057

2019-06-19 09:04:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/21/uchwala-nr-126-2019-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-17-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzania-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-roku-2019-zadania-publi/