Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 296/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i zlecenia zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku

Uchwała Nr 296

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług pocztowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 634-42-66, fax.(12) 423-47-84

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

Niniejszym zamawiający informuje, że w dniu 20.12.2019 r. udzielił zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych wykonawcy tj. Poczcie Polskiej s.a. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Zamówienie publiczne udzielone zostało po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku – aktualne procedury

Aktualne procedury na stronie PFRON – link

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 287/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych w 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 287/2019

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 286/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2020 roku

Uchwała Nr 286/2019

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 288/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 262/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Uchwała 288

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

ZP-271- 1-1/19 Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 274/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pieczy zastępczej tj. prowadzenie w latach 2020-2021 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Uchwała ZPwK Nr 274

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 262/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2019 w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr 262/19

2020-01-22 23:44:32, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/12/30/uchwala-nr-29619-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-grudnia-2019r-w-sprawie-ogloszenia-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-i-zlecenia-zadania-publicznego-w-zakresie-pieczy-zastepczej-na-okres-od/