Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na piknik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie serdecznie zaprasza rodziny zastępcze Powiatu Krakowskiego, ich podopiecznych oraz podopiecznych instytucjonalnych form pieczy zastępczej na piknik, który odbędzie się w dniu 29.06.2019r. w godzinach 11:00 – 16:00 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach (ul. Słoneczna 3, gmina Zabierzów, dojazd autobusem MPK 278).

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

„Małe granty”

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Hipoterapia i elementy zoo-terapii”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 07.06.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Hipoterapia i elementy zoo-terapii

 

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – nie dotyczy osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Opieka wytchnieniowa – Informacje

Opieka wytchnieniowa – Wniosek

Terminy turnusów opieki wytchnieniowej

Ankieta kwalifikacja

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Szkolenie dla pracowników RDD „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór na szkolenie „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”, kierowane m. in. do pracowników rodzinnych domów dziecka.
Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w terminach: 19.06.2019 i 29.06.2019 w godzinach 9:00-15:30 w Krakowie przy ul. Prądnickiej.

Dokumenty rekrutacyjne są przyjmowane do 31.05.2019 r. do godz. 15:00. Formularz zgłoszeniowy można przesłać: w formie skanu (szkolenia-piecza@rops.krakow.pl), faksem (12 422 06 36 wew. 44), pocztą tradycyjną (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie) lub złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00).

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, którzy mogą pomóc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu go do ROPS.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie ROPS http://rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-pn-przemoc-seksualna-wobec-dzieci-i-mlodziezy-345.html

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Czym jest wykorzystanie seksualne.
2. Formy przemocy seksualnej.
3. Przyczyny wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.
4. Skutki doznawania przemocy seksualnej przez dzieci i młodzież.
5. Diagnoza przemocy seksualnej (jak rozpoznać dziecko krzywdzone).
6. Pierwszy kontakt z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie (sposób prowadzenia rozmowy).
7. Gdzie szukać pomocy w sytuacji podejrzenia, iż dziecko jest ofiarą przemocy.

Formularz zgłoszeniowy

Przykładowy wypełniony formularz zgłoszeniowy

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na grupę wsparcia

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 3.06.2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi trudnościami, pełnią także walor integracyjny i towarzyski, szczególnie zachęcamy więc do udziału.

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!” współorganizowany przez Komisję Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w dniu 22 maja 2019 od godziny 11:00.

W ramach w/w obchodów odbędzie się Konferencja „Piecza Zastępcza – kierunek Rodzina”, której towarzyszyć będzie wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i całych rodzin.

Szczegółowe informacje na stronie www.rops.krakow.pl

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – „MANIA PRACOWANIA V”

Informacja o projekcie

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Integracyjne wyjście na spektakl teatralny w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

W odpowiedzi na oczekiwanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w maju 2019 w ramach grupy wsparcia organizowane jest wspólne wyjście do Teatru Ludowego (Scena pod Ratuszem) na sztukę „Sąsiedzi” dnia 31.05.2019 r. o godz. 19:00. Koszt biletu: 45 zł. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do dnia 16.05.2019 r.

 

Wyjście odbędzie się w przypadku zebrania się odpowiednio licznej grupy.

Serdecznie zapraszamy.

 

Informacje o spektaklu: https://ludowy.pl/pl/spectacle/sasiedzi

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XII edycję Konkursu pod hasłem: „Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzenie czasu wolnego”.

Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej, a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, rękodzieła artystycznego lub grafiki komputerowej nawiązującej do tematyki konkursu. Przewidziano  dwie  kategorie prac konkursowych:

– indywidualna – dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka;

rodzinna – dla rodziców zastępczych/adopcyjnych/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.

Prace konkursowe należy składać do 10 maja 2019 roku.


Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe, a dla wszystkich uczestników przewidywana jest moc atrakcji podczas Gali wręczenia nagród, zaplanowanej na 22.05.2019r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, podczas wydarzenia pn. Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych. „Nakręć się na rodzinę”

 

Karta zgłoszenia / Oświadczenia

Regulamin

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na grupę wsparcia

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie przy ul. Kopernika 13 o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy.

2019-06-19 09:05:30, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/06/11/zaproszenie-na-piknik/