Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

image_pdfimage_print

Treść alternatywna powyżej zamieszczonego pliku uchwały:

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1526 ze zm.) Zarząd  Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Agnieszkę Biela – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Panią Katarzynę Kapelak-Legut – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, oświadczeń o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem programu i oświadczeń woli związanych z realizacją w 2024 roku programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.)

§2

Osoby upoważnione w §1 mogą składać oświadczenia w imieniu Powiatu Krakowskiego samodzielnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter