Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim

image_pdfimage_print

Uchwała  Nr  418/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1526) oraz uchwały nr XXX/340/2021 Rady Powiatu w Krakowie  z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie  Krakowskim na lata 2021-2026, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026, przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki w wersji WORD do pobrania:

Publikacja załączników na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie