Obsługa przez tłumacza języka migowego

image_pdfimage_print

Informacja o zakresie działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie działa jako jednostka organizacyjna Powiatu Krakowskiego. Siedziba Centrum mieści się na parterze, w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20.
Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego, repatriacji, Karty Polaka, Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami lub wykonywane na podstawie porozumień.

Centrum jest wyznaczone jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w Skawinie, ul. Kopernika 13.
Przy Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ul. Cystersów 11.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pomocą i wsparciem obejmuje obszar 17 gmin wokół Krakowa.

Centrum prowadzi działalność w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie może korzystać z usług tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą.

Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: pcpr@powiat.krakow.pl
2) faksem na numer: 12 42 34 784
3) za pomocą poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
4) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (pokój nr 4 – parter)

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej poniżej tych informacji.
Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia (usługa tłumacza PJM lub SJM lub SKOGN).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą, a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać
z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

 

Pobierz druk zgłoszenia: ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BEZPŁATNEJ POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA PJM, SJM I SKOGN

Link do wyciągu z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego: http://www.malopolska.uw.gov.pl/rejestrtlumaczy.aspx