Aktualności

image_pdfimage_print

2024-04-04

Konkurs ofert – rehabilitacja społeczna

więcej
Więcej

2024-04-04

Konkurs ofert – Opieka Wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim

więcej
Więcej

2024-03-14

Likwidacja barier w komunikowaniu się

więcej
Więcej

2024-03-11

Opieka Wytchnieniowa w roku 2024

więcej
Więcej

2024-03-04

Aktywny Samorząd w roku 2024

więcej

2024-02-28

Zamknięcie naboru – Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

więcej

2024-02-28

Zamknięcie naboru – Opieka Wytchnieniowa

więcej

2024-02-26

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – realizacja w roku 2024

więcej

2024-02-19

Spotkanie z makijażystką / wizażystką (23.02.2024)

więcej

2024-02-14

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

więcej
Więcej

2024-02-14

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

więcej
Więcej

2024-01-29

Ogłoszenie Starosty Krakowskiego

więcej
Więcej

2023-12-28

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowych.

więcej
Więcej

2023-12-22

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

więcej
Więcej

2023-12-21

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2024.

więcej
Więcej

2023-12-01

Przystąpienie Powiatu Krakowskiego w roku 2023 do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

więcej
Więcej

2023-11-22

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – Aktualizacja.

więcej
Więcej

2023-11-13

Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

więcej

2023-11-13

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla DPS)

więcej
Więcej

2023-11-13

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla PCPR)

więcej