Aktualności

image_pdfimage_print
Więcej

2021-05-10

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2021 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2021-03-23

Konkurs ofert – opieka wytchnieniowa

więcej
Więcej

2021-03-23

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej
Więcej

2021-03-22

Konsultacje społeczne

więcej
Więcej

2021-03-08

Darmowe szkolenia online dla opiekunów zastępczych, opiekunów usamodzielniania

więcej
Więcej

2021-03-01

Zajęcia dla dziewczyn i kobiet w wieku 18-25 lat, organizowane przez Fundację im. Jacka i Piotra Michalskich

więcej
Więcej

2021-01-29

KONKURS – Poradnictwo i terapia

więcej
Więcej

2021-01-28

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

więcej
Więcej

2020-12-31

PROJEKT – „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”,

więcej
Więcej

2020-12-31

KOMUNIKAT – składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON – AKTUALIZACJA

więcej
Więcej

2020-12-11

KOMUNIKAT – składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

więcej
Więcej

2020-12-02

KOMUNIKAT DOT. PROGRAMU MODUŁ III

więcej
Więcej

2020-11-12

PRZETARG: Dostawa notebooków z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych

więcej
Więcej

2020-11-04

INFORMACJA DOT. PROGRAMU „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

więcej
Więcej

2020-10-28

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

więcej
Więcej

2020-10-28

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

więcej
Więcej

2020-10-09

Bezpłatny kurs baristyczny i warsztaty dla młodzieży

więcej
Więcej

2020-09-17

Kursy Hakersi – bezpłatne zajęcia online

więcej
Więcej

2020-08-03

PRZETARG – dostawa notebooków

więcej
Więcej

2020-07-23

Procedury dot. realizacji MODUŁ III

więcej