Aktualności

image_pdfimage_print

2023-09-25

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

więcej
Więcej

2023-09-25

Relacja ze spotkania z podkomisarz Beatą Dulewicz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz z psychologiem policyjnym komisarzem Michałem Dębińskim z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

więcej
Więcej

2023-09-20

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

więcej
Więcej

2023-09-18

Spotkanie online „Siła porozumienia. Jak komunikować się z dzieckiem z pieczy zastępczej?” 26.09.2023 r

więcej
Więcej

2023-09-14

UWAGA!!! ZMIANA WNIOSKU O KARTĘ PARKINGOWĄ

więcej
Więcej

2023-09-12

Spotkanie grupy wsparcia 19.09.2023 r.

więcej

2023-09-08

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

więcej

2023-09-08

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

więcej

2023-09-01

Warsztaty „Relacje społeczne – najbardziej ludzka umiejętność” 11.09.2023 r.

więcej
Więcej

2023-08-30

Dwudniowe warsztaty „Komunikacja z dziećmi z trudnościami rozwojowymi”

więcej
Więcej

2023-08-28

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – SEKRETARZ

więcej
Więcej

2023-07-25

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w roku 2023

więcej
Więcej

2023-07-07

Projekt – Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy.

więcej
Obrazek

2023-07-07

Webinar „O traumie i wczesnym rozwoju dziecka” 10.07.2023 r

więcej

2023-07-03

Spotkanie online „Jak wspierać rozwój psychoseksualny dziecka?” 11.07.2023 r. 

więcej
Więcej

2023-06-16

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2023 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2023-06-14

Spotkanie online „Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki traumatyzujące dzieci oddane do pieczy zastępczej” 20.06.2023 r. 

więcej
Więcej

2023-06-14

Zaproszenie na Piknik

więcej
Więcej

2023-06-12

Webinar „Rodzina i ekrany. Jak zadbać o dobrostan dziecka w ekranowych czasach” 16.06.2023 r. 

więcej
Obrazek

2023-05-26

Uchwała nr 137/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, w części dotyczącej zadania nr 1.

więcej