Ogłoszenia

image_pdfimage_print

2023-09-25

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

więcej
Więcej

2023-09-20

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

więcej

2023-09-08

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

więcej

2023-09-08

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

więcej
Więcej

2023-08-28

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – SEKRETARZ

więcej
Więcej

2023-07-25

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w roku 2023

więcej
Więcej

2023-06-16

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2023 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

więcej
Więcej

2023-06-14

Zaproszenie na Piknik

więcej
Obrazek

2023-05-26

Uchwała nr 137/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, w części dotyczącej zadania nr 1.

więcej
Więcej

2023-05-26

Uchwała Nr 136/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2023-05-26

Uchwała nr 135/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2023

więcej
Więcej

2023-05-19

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert i zleceniu realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej.

więcej
Więcej

2023-04-24

Uchwała Nr 101/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej

2023-04-21

Uchwała Nr 100/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej

2023-04-14

Konkurs na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka

więcej

2023-03-20

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – INSPEKTOR

więcej
Więcej

2023-03-20

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – REFERENT

więcej
Więcej

2023-03-06

Całodobowa Opieka Wytchnieniowa

więcej
Więcej

2023-02-23

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

więcej

2023-02-22

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

więcej