Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Więcej

2020-08-11

Otwarcie ofert dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę notebooków z oprogramowaniem

więcej
Więcej

2020-08-03

PRZETARG – dostawa notebooków

więcej
Więcej

2020-07-20

Uchwała nr 200/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2020

więcej
Więcej

2020-07-08

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

więcej
Więcej

2020-07-08

Uchwała Nr 187/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2020 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2020-06-12

Uchwała Nr 154/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2020 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej
Więcej

2020-06-05

Uchwała Nr 150/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej
Więcej

2020-05-27

Zostań rodziną zastępczą !

więcej
Więcej

2020-05-27

Zostań wolontariuszem w rodzinie zastępczej!

więcej
Więcej

2020-05-19

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

więcej
Więcej

2020-05-04

Poszukiwani Wolontariusze

więcej
Więcej

2020-04-16

KOMUNIKAT

więcej
Więcej

2020-03-20

Wsparcie psychologiczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

więcej
Więcej

2020-03-16

UWAGA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

więcej
Więcej

2020-03-15

KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR !

więcej
Więcej

2020-03-13

Uchwała Nr 65/20 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 marca 2020 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj.: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie

więcej
Więcej

2020-02-14

Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj.: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

więcej
Więcej

2020-01-24

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu – „Moja Mała Ojczyzna”

więcej
Więcej

2019-12-30

Uchwała Nr 296/19 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i zlecenia zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku

więcej
Więcej

2019-12-30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług pocztowych.

więcej