Ogłoszenia

image_pdfimage_print
Więcej

2021-05-05

Uchwała Nr 149/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

więcej
Więcej

2021-05-02

Bezpłatna opieka wyręczająca: 14-dniowy pobyt dla seniorów – Bezpłatny Program Unijny skierowany do Seniorów z Powiatu Krakowskiego

więcej
Więcej

2021-04-27

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania chętnych osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

więcej
Więcej

2021-03-26

Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż środków trwałych

więcej
Więcej

2021-03-23

Konkurs ofert – opieka wytchnieniowa

więcej
Więcej

2021-03-23

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej
Więcej

2021-03-22

Konsultacje społeczne

więcej
Więcej

2021-03-04

Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż środków trwałych

więcej
Więcej

2021-01-29

KONKURS – Poradnictwo i terapia

więcej
Więcej

2020-12-29

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2021

więcej
Więcej

2020-12-11

KOMUNIKAT – składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

więcej
Więcej

2020-12-09

Przetarg na świadczenie usług pocztowych

więcej
Więcej

2020-11-12

PRZETARG: Dostawa notebooków z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych

więcej
Więcej

2020-11-04

INFORMACJA DOT. PROGRAMU „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

więcej
Więcej

2020-10-12

Projekt dla osób niepełnosprawnych

więcej
Więcej

2020-10-02

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym…” – Moduł III

więcej
Więcej

2020-09-11

Ogłoszenie o naborze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

więcej
Więcej

2020-08-24

KOMUNIKAT

więcej
Więcej

2020-08-12

Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej
Więcej

2020-08-11

Otwarcie ofert dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę notebooków z oprogramowaniem

więcej