Cyberbezpieczeństwo

image_pdfimage_print

Realizując obowiązek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie przekazuje Państwu informacje pozwalające na lepsze zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz skuteczne sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Co rozumiemy poprzez cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo jest to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Co to jest incydent?

Incydent jest to zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.

Przykłady incydentów?

Do najczęściej występujących incydentów należą:

 • kradzież tożsamości,
 • kradzież, modyfikacja lub niszczenie danych,
 • działalność złośliwego oprogramowania (wirusów, trojanów, ransomeware itp.), które rozprzestrzenia się w postacie załączników do e-maili, linków w e-mailach lub na stronach internetowych,
 • spam, czyli niechciane lub niepotrzebne wiadomości e-mail mogące rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie,
 • ataki socjotechniczne (np. phising, czyli wyłudzanie poufnych informacji poprzez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję) w celu pozyskania np. danych logowania czy danych karty bankomatowej.

 

Zabezpieczanie się przez tymi zagrożeniami:

Najlepszym sposobem na ustrzeżenie się przed negatywnymi skutkami incydentów jest ochrona wcześniej zastosowana ochrona (ochrona prewencyjna) i dobre nawyki podczas korzystania z komputera, smartfona.

Niektóre z możliwych do zastosowania środków ochrony:

 • zabezpieczenie systemu operacyjnego programem antywirusowym i zaporą sieciową (firewallem),
 • skonfigurowanie programu antywirusowego, aby cały czas miał włączoną ochronę komputera, za każdym razem skanował podpinane nośniki cyfrowe np. pendrive i skanował pocztę elektroniczną,
 • skonfigurowanie sporządzania kopii zapasowych danych,
 • konfiguracja sieci bezprzewodowej aby co najmniej wymagała podania hasła do sieci.

Dobre nawyki:

 • dbanie o aktualność systemu operacyjnego oraz oprogramowania antywirusowego – reagowanie na komunikaty z tym związane,
 • instalacja oprogramowania tylko z pewnego źródła np. strona producenta,
 • sprawdzanie plików pobranych z internetu za pomocą programu antywirusowego,
 • obserwowanie i czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie komputera,
 • unikanie odwiedzin stron zawierających darmowe pliki muzyczne, obrazy, filmy,
 • jeśli to nie jest konieczne niekorzystanie z publicznych hot-spotów (dostępu do internetu) np. w kawiarniach, sklepach, na lotnisku, a już w szczególności jeżeli zamierzamy logować się do banku lub w inne ważne miejsce,
 • sprawdzanie, czy strony internetowe w szczególności strony banków, platformy zakupowe posiadają ważny certyfikat bezpieczeństwa i połączenia są szyfrowane – należy zwróć uwagę na zieloną kłódkę oraz na początek adresu czy jest tam „https”,
 • niewysyłanie danych osobowych, logowania, numerów kont i kart kredytowych w niezabezpieczonych wiadomościach e-mail,
 • uważne sprawdzanie odnośników, w które zamierza się kliknąć,
 • weryfikacja adresu nadawcy wiadomości e-mail,
 • konfiguracja filtrów antyspamowych dla e-maili,
 • sprawdzanie czy wiadomość e-mail, tytuł tej wiadomości i nazwa załącznika mają sens,
 • nieotwieranie maili jeśli są jakiekolwiek podejrzenia w powyżej wymienionym zakresie – usunąć bez otwierania,
 • nieotwieranie załączników o rozszerzeniach *.exe, *.com, *.pif, *.scr, *.bat – może to być wirus,
 • stosowanie silnych czyli haseł o długości min. 8 znaków składające się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych,
 • używanie różnych haseł do różnych portali,
 • nieużywanie w hasłach danych typu imię, nazwisko, data urodzenia lub popularnych słów,
 • nieprzechowywanie haseł w widocznym miejscu (np. naklejonych na monitor, pod klawiaturą),
 • w przypadku ujawnienia hasła natychmiastowa jego zmiana.

Należy pamiętać, że banki nigdy nie wysyłają w wiadomościach e-mail odnośników służących do potwierdzania haseł czy transakcji, weryfikacji danych konta ani próśb o zalogowanie się. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, jak najszybciej zgłoś ten fakt obsłudze banku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa mogą Państwo odwiedzić strony internetowe Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo.