Aktywny Samorząd

image_pdfimage_print

„Aktywny samorząd” – program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


„Aktywny samorząd” w 2018 r.


 

OGŁOSZENIE
DOTYCZY: PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd” – MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy roku szkolnego/ akademickiego 2018/2019 będą przyjmowane od 1 września do 10 października 2018 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

Formularze 2018:
Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]

 


 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku , w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00: wtorek-piątek od 7:30-15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – dofinansowanie sprzętu elektronicznego jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

Zadanie 3 – dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 4 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy (obszar C zadanie nr 3) lub w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej takiej protezy (obszar C zadanie nr 4) obowiązują poniższe formularze:
1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):
a) Wzór C3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy [plik pdf]
b) Wzór C4 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]

2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
a) Wzór C3 – specyfikacja i kosztorys protezy [plik pdf]
b) Wzór C4 – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]

Prosimy, aby wystawcy ww dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

INFORMACJA

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.”” dokument dostępny do pobrania: [plik pdf]

Uchwała Zarządu Nr 50/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje:

http://www.pfron.org.pl/download/1/3500/zalacznik1.pdf

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html?search=4557


OGŁOSZENIE
DOTYCZY: PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd” – MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie na semestr letni roku szkolnego/ akademickiego 2017/2018 będą przyjmowane od 15 marca do 30 marca 2018 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

Formularze 2018:

Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]

 


 

„Aktywny samorząd” w 2017 r.

 OGŁOSZENIE
DOTYCZY: PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd” – MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYMInformujemy, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy roku szkolnego/ akademickiego 2017/2018 będą przyjmowane od 1 września do 10 paŸdziernika 2017 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

Formularze 2017:
Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]

 OGŁOSZENIEPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2017 roku , w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Formularze 2017:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 i 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

Zadanie 3
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 4

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy (obszar C zadanie nr 3) lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy (obszar C zadanie nr 4) obowiązują poniższe formularze:

1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):
a) Wzór C3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy [plik pdf]
b) Wzór C4 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]

2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
a) Wzór C3 – specyfikacja i kosztorys protezy [plik pdf]
b) b) Wzór C4 – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]

Prosimy, aby wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Ÿródło: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/3195,Wzory-formularzy-stosowanych-w-ramach-Obszaru-C3C4.html

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 – Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

 OGŁOSZENIE

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w terminach:
1) od 13 marca do 30 marca 2017 r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,
2) od 1 września do 10 października 2017 r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego2017/2018.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Formularze 2017:
Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
– w szkole policealnej,
– w kolegium,
– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Adresatem programu, jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi .

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.” dokument dostępny do pobrania: [plik pdf do pobrania]

 


 

Informujemy, że w 2017 roku, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
– Moduł I:
– Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
– Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
– Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
– Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
– Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.

 


 

InformacjaProsimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.” dokument dostępny do pobrania: [plik pdf]

Uchwała Zarządu Nr 62/2017

Uchwała Zarządu Nr 63/2017

Uchwała Zarządu Nr 77/2017

Dodatkowe informacje:

http://www.pfron.org.pl/download/1/3500/zalacznik1.pdf

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html?search=4557