Projekty UE

image_pdfimage_print

Projekt „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”

 

Plakat projektu

Treść plakatu:

Powiat Krakowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”.

Celem projektu jest pozyskanie nowych oraz doskonalenie już istniejących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 336 812,50 PLN.

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Logotypy na plakacie:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

więcej…

 

Projekt „e-Administracja w Powiatach Małopolski”

 

Plakat eAdministracja

Treść plakatu:

„e-Administracja w Powiatach Małopolski”

Cel projektu: Rozwój i wdrożenie usług elektronicznej administracji służących podnoszeniu jakości i efektywności procesów administracyjnych oraz zapewnienie dostępności do zasobów sektora publicznego zróżnicowanym grupom odbiorców.

Beneficjent: Powiat Krakowski

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Logotypy na plakacie:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo Małopolska.

więcej…