Aktualności

image_pdfimage_print

Baza instytucji pomocowych


Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
merytoryczne)

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
* obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

* upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

* promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

* informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać
przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie
merytoryczne)

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Jacek Salamon

Ulotka


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Filia w Skawinie ul. Kopernika 13 zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne porady specjalistów (psycholog oraz pracownik socjalny) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Kontakt tel. 12 210 09 76, tel. kom. 500 141 746

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekcji przeciwdziałania przemocy. Osoba odpowiedzialna za rekrutację : Maja Kopańska
tel. 12 210 09 76, tel. kom. 500 141 746
Rekrutacja do grupy trwa nieprzerwanie przez cały rok. W oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć grupowych możliwy jest systematyczny kontakt indywidualny z psychologiem celem podtrzymania motywacji do uczestnictwa w zajęciach grupy.

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/osoby do kontaktu:
mgr Patrycja Kamienik – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
mgr Maja Kopańska – psycholog Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie al. Słowackiego 20 zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne porady specjalistów (psycholog, mediator, logopeda) w ramach Centrum Wsparcia Rodzin, które funkcjonuje we wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych tj. od 15.30 – 19.00. Kontakt tel. 12 397 95 70

Wszelkie formy wsparcia świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są BEZPŁATNE!

Wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty.