Domy Pomocy Społecznej

image_pdfimage_print

Domy Pomocy Społecznej – ogólne zasady tutaj -> ZASADY 

Domy Pomocy Społecznej Państwowe

Dom Pomocy Społecznej
Batowice, ul. Matejki 24

32-086 Batowice
Tel./Fax. (12) 285-70-71
Dla przewlekle somatycznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Krzysztof Niedziela 
Adres e-mail: dpsbatowice@interia.pl

Dom Pomocy Społecznej
Czerna 110

32-065 Krzeszowice
Tel. (12) 282-53-49
Dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Tomasz Smółka
Adres e-mail: kontakt@dpsczerna.pl

Dom Pomocy Społecznej
Karniowice, ul. Osiedlowa 10

32-082 Karniowice
Tel. (12) 285-23-57
Dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Ewa Adamicz
Adres e-mail: sekretariat@dpskarniowice.pl

Dom Pomocy Społecznej
Owczary, ul. Kasztanowa 20
32-088 Przybysławice
Tel. (12) 419-40-86, Fax. (12) 419–-40-66
Dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Kazimierz Adamczyk
Adres e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej
Więckowice
, ul. Słoneczna 3
32-082 Więckowice
Tel./Fax. (12) 285-16-03
Dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Henryk Sikora
Adres e-mail: dpswieckowice@poczta.onet.pl


 

Domy Pomocy Społecznej Niepubliczne

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
Zgromadzenia Braci Albertynów

32-045 Ojców 64
Tel. (12) 389-29-08
Siedziba w Krakowie tel: 429-56-64
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla mężczyzn)
Dyrektor: Brat Bernardyn Mirosław Papała
Adres e-mail: dps-ojców@twojapoczta.pl

Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

ul. Kocmyrzowska 107
32-010 Prusy
Tel./Fax. (12) 387-03-00
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Dyrektor: siostra Dorota Domagała
Adres e-mail: dpsp@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej
Konary, ul. Bonifraterska 11

32-031 Mogilany
Tel. (12) 270-40-02, (12) 256-10-58
Dla osób psychicznie chorych

Adres e-mail: dps@bonifundo.pl

Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DPS)
Fundacja im. Brata Alberta
Radwanowice 1

32-064 Rudawa
Tel. (12) 283-90-80 wew. 28
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Dyrektor: Arkadiusz Tomasiak
Adres e-mail: schronisko@albert.krakow.pl


Domy Pomocy Społecznej – ogólne zasady

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Na terenie Powiatu Krakowskiego znajduje się 9 Domów Pomocy Społecznej:
1. Batowice gmina Zielonki przeznaczony dla 137 osób przewlekle somatycznie chorych,
2. Karniowice gmina Zabierzów przeznaczony dla 97 osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku,
3. Czerna gmina Krzeszowice przeznaczony dla 95 osób przewlekle psychicznie chorych,
4. Owczary gmina Zielonki przeznaczony dla 99 osób przewlekle psychicznie chorych,
5. Więckowice gmina Zabierzów przeznaczony dla 149 osób przewlekle psychicznie chorych,
6. Konary gmina Mogilany przeznaczony dla 63 osób przewlekle psychicznie chorych,
7. Ojców gmina Skała przeznaczony dla 81 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
8. Prusy gmina Kocmyrzów – Luborzyca przeznaczony dla 56 osób dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
9. Radwanowice gmina Zabierzów przeznaczony dla 83 osób dorosłych niepełnosprawnych.

Domy Pomocy Społecznej w Owczarach, Konarach, Ojcowie przeznaczone są tylko i wyłącznie dla mężczyzn.
Dom Pomocy Społecznej w Prusach przeznaczony jest wyłącznie dla dziewcząt i kobiet, pozostałe Domy są koedukacyjne.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Aby ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne do umieszczenia klienta w Domu Pomocy Społecznej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, Ośrodek Pomocy Społecznej decyduje o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie do dps wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą Ośrodek Pomocy Społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej podejmuje Starosta powiatu na terenie, którego znajduje się Dom.