Domy Pomocy Społecznej

image_pdfimage_print

Domy Pomocy Społecznej – ogólne zasady tutaj -> ZASADY 

Domy Pomocy Społecznej Państwowe

Dom Pomocy Społecznej
Batowice 1

32-086 Wegrzce k/ Krakowa
Tel./Fax. 285-70-71
Dla przewlekle somatycznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Krzysztof Niedziela 
Adres e-mail: dpsbatowice@interia.pl

Dom Pomocy Społecznej
Czerna 110

32-063 Krzeszowice
Tel. 282-02-19, 282-53-49
Dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Grażyna Lewińska
Adres e-mail: kontakt@dpsczerna.pl

Dom Pomocy Społecznej
Karniowice 10

32-082 Bolechowice
Tel. 285-24-10, Fax. 285-23-57
Dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Ewa Adamicz (285-23-57 wew. 12)
Adres e-mail: sekretariat@dpskarniowice.pl

Dom Pomocy Społecznej
32-088 Owczary, ul. Kasztanowa 20
Tel. 419-40-86, Fax. 419–40-66
Dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Kazimierz Adamczyk
Adres e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej
w Wieckowicach

ul. Słoneczna 3 32-082 Bolechowice
Tel./Fax. 285-20-10, Fax. 285-16-03
Dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla kobiet i mężczyzn)
Dyrektor: Henryk Sikora
Adres e-mail: dpswieckowice@poczta.onet.pl


 

Domy Pomocy Społecznej Niepubliczne

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
Zgromadzenia Braci Albertynów

32-047 Ojcow 64
Tel. 389-29-08, Fax. 389-20-25
Siedziba w Krakowie tel: 429 56 64
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla mężczyzn)
Dyrektor: Brat PIO Rafał Stróżyński
Adres e-mail: dps-ojców@twojapoczta.pl

Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

ul. Kocmyrzowska 107
32-010 Kocmyrzów
Tel./Fax. 387-03-00
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Dyrektor: siostra Dorota Domagała
Adres e-mail: dpsp@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów
Konary
ul. Zielona 21

32-040 Świątniki Górne
Tel.270-40-02
Dla osób psychicznie chorych
Dyrektor: Katarzyna Wojtanowicz, Przeor: Grzegorz Kołtun
Adres e-mail: dps@konary.pl

Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DPS)
Fundacja im. Brata Alberta
Radwanowice 1

32-064 Rudawa
Tel. 283-87-59, 283-90-80 wew. 28, fax: wew. 10
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Dyrektor: Arkadiusz Tomasiak
Adres e-mail: schronisko@albert.krakow.pl


Domy Pomocy Społecznej – ogólne zasady

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Na terenie Powiatu Krakowskiego znajduje się 9 Domów Pomocy Społecznej:
1. Batowice gmina Zielonki przeznaczony dla 137 osób przewlekle somatycznie chorych,
2. Karniowice gmina Zabierzów przeznaczony dla 97 osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku,
3. Czerna gmina Krzeszowice przeznaczony dla 95 osób przewlekle psychicznie chorych,
4. Owczary gmina Zielonki przeznaczony dla 99 osób przewlekle psychicznie chorych,
5. Więckowice gmina Zabierzów przeznaczony dla 149 osób przewlekle psychicznie chorych,
6. Konary gmina Mogilany przeznaczony dla 62 osób przewlekle psychicznie chorych,
7. Ojców gmina Skała przeznaczony dla 80 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
8. Prusy gmina Kocmyrzów – Luborzyca przeznaczony dla 53 osób dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
9. Radwanowice gmina Zabierzów przeznaczony dla 83 osób dorosłych niepełnosprawnych.

Domy Pomocy Społecznej w Owczarach, Konarach, Ojcowie przeznaczone są tylko i wyłącznie dla mężczyzn.
Dom Pomocy Społecznej w Prusach przeznaczony jest wyłącznie dla dziewcząt i kobiet, pozostałe Domy są koedukacyjne.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Aby ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne do umieszczenia klienta w Domu Pomocy Społecznej. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, Ośrodek Pomocy Społecznej decyduje o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Skierowanie do dps wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą Ośrodek Pomocy Społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej podejmuje Starosta powiatu na terenie, którego znajduje się Dom.